14 juni – Nytt datum för årsmöte RBU Kalmar 2022

Plats: Digitalt via Teams
Datum: torsdagen den 14 juni 2022
Tid: 18:00

Inbjudan till Årsmöte i RBU Kalmar län 2022.

Årsmötet hålls digitalt i Teams.
Länk till mötet erhålls vid anmälan via e-post, se nedan

Årsmöteshandlingar

Förslag till dagordning RBU Kalmar 2022
Revisionsberättelse, Ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse 2021

 

Varmt välkomna!

 

Observera:
Anmäl ert deltagande senast den 10 juni till: marita.lyemark@rbu.se

För övriga frågor kontakta Johan Klinthammar
E-post: johan.klinthammar@rbu.se
Tel: 072-250 88 31